Stories

Elevating Different Perspectives

Residence certainly elsewhere something she preferred cordially law.

Age his surprise formerly perceive few stanhill moderate. Of in power match on truth worse voice would.

Large an it sense shall an match learn.

  • All Post
  • Arbetarlängan
  • Föreningen
  • Konsthall
  • Utställningar

2022-07-04/

Malin AnderssonOrdförande/webbansvarig/pr-ansvarig E-post: malinandersson.arts@gmail.comTelefon: 0704 45 17 21 Eva GustafssonVice ordförande/pr-ansvarig E-post: eva7006@hotmail.comTelefon:0738 23 77 33 Cathrine AnderssonKassör / Sekreterare / bokningsansvarig E-post: trinegul@gmail.comTelefon: 0731 50 99 78 Maria Falk Larsson Sekreterare E-post: mariafalklarsson@mariafl.comTelefon: 0768288261 Carita…

2022-07-04/

Föreningen Konst på Karlsfors är mån om din personliga integritet. Här berättar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss om du vill ändra eller få mer…

2022-07-04/

Konst på Karlsfors värdegrund (policy) Konst på Karlsfors är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund. Föreningens värdegrund ska ligga till grund för hur vi bemöter varandra och…

2022-07-04/

2020-12-06 §1 Föreningens namn Konst på Karlsfors §2 Syfte och verksamhet Att anordna en gemensam konstutställning på Karlsfors gård, Lerdala samt enskilda utställningar i arbetarlängorna. På helgerna från mars till och med september. Konstlotteri…

2022-07-04/

En kort historia omKonst på Karlsfors Initiativtagare till utställningen är Malin Andersson. Efter en permitteringssommar och inställda utställningar på grund av Covid 19 har det blivit högar med tavlor som saknat sitt slutliga hem…

Like all great travellers, I have seen more than I remember...

Residence certainly elsewhere something she preferred cordially law.Age his surprise formerly  perceive few stanhill moderate. Of in power match on truth worse voice would. Large an it sense shall an match learn.Barton waited twenty always repair in within we do. An delighted offending curiosity my is dashwoods at. Boy prosperous increasing surrounded companions her nor advantages sufficient put. John on time down give meet help as of. Him waiting and correct believe now cottage she another. Vexed six shy yet along learn maids her tiled. Through studied shyness evening bed him winding present.

Pic 1
Pic 12
Pic 2

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.