Föreningen


Malin AnderssonOrdförande/webbansvarig/pr-ansvarig E-post: malinandersson.arts@gmail.comTelefon: 0704 45 17 21 Eva GustafssonVice ordförande/pr-ansvarig E-post: eva7006@hotmail.comTelefon:0738 23 77 33 Cathrine AnderssonKassör / Sekreterare / bokningsansvarig E-post: trinegul@gmail.comTelefon: 0731 50 99 78 Maria Falk Larsson Sekreterare E-post: mariafalklarsson@mariafl.comTelefon: 0768288261 Carita Pryts GunnarssonLedamot E-post: carirapryts@gmail.comTelefon: 0703711024 Ulrika AstinLedamot Anna AnderssonLedamot...

Continue Reading


Föreningen Konst på Karlsfors är mån om din personliga integritet. Här berättar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss om du vill ändra eller få mer information om vi hanterar dina personuppgifter. >Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida. Om Cookies (Kakor) Konst på Karlsfors hemsida använder “cookies”, som är små datafiler som lagras på din dator eller annan dator för användning med din webbläsare. Cookies används på denna sida för att ge användaren åtkomst till funktioner som finns på sidan. Genom att godkänna användarvillkoren......

Continue Reading


Konst på Karlsfors värdegrund (policy) Konst på Karlsfors är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund. Föreningens värdegrund ska ligga till grund för hur vi bemöter varandra och våra besökare, hur vi agerar och hur vi fattar beslut. Som medlem och deltagare på i Konst på Karlsfors förväntas vi alla ställa oss frågan hur vårt agerande överensstämmer med vår värdegrund. Denna policy är därför ett verktyg som bidrar till att driva verksamheten framåt och som genom sin tydlighet hjälper oss att agera professionellt. Värdegrunden utgörs av fyra......

Continue Reading


2020-12-06 §1 Föreningens namn Konst på Karlsfors §2 Syfte och verksamhet Att anordna en gemensam konstutställning på Karlsfors gård, Lerdala samt enskilda utställningar i arbetarlängorna. På helgerna från mars till och med september. Konstlotteri av ett verk under årsmötet. Inköp av verk från utställande medlem. Av vem beslutas av styrelsen. §3 Medlemmar och medlemsavgift Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemmar, ordinarie medlemskap är öppet för den som stödjer föreningens syfte och har betalat medlemsavgiften. Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.På grund av begränsat med yta samt syftet att hålla en utställning över tid,......

Continue Reading


En kort historia omKonst på Karlsfors Initiativtagare till utställningen är Malin Andersson. Efter en permitteringssommar och inställda utställningar på grund av Covid 19 har det blivit högar med tavlor som saknat sitt slutliga hem och då kläcktes idén till “Konst i Ladan”, som var det första arbetsnamnet, under början på hösten. Det fick marinera i några månader och sen började ett arbete med att hitta en lada och bestämma upplägg. “Varför inte bara hitta en lada som ändå inte används till något annat,samla ihop 40 konstnärer, hänga upp tavlorna och turas om att......

Continue ReadingThis website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.